ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ ‘Farmbook’ อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ

ลงทะเบียนเกษตรกร! อธิบายแอพ ‘Farmbook’ อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ

“เกษตรกร” ต้องรู้ แอพพลิเคชั่น Farmbook ตัวช่วยเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ รวมถึงคำนิยามของเกษตรกร ต้องเพาะปลูกอะไร จำนวนเท่าไร ถึงจะเป็นเกษตรกรได้
ในวันที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยเทคโนโลยีแบบ (แทบ) ไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะในช่วงที่โคโรน่าไวรัส หรือโรคโควิด-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่พนักงานออฟฟิศที่ต้องปรับการทำงานเป็นที่บ้าน หรือ Work From Home เท่านั้น หน่วยงานราชการก็ต้องปฏิบัติตามระยะห่างสังคม Social Distancing ด้วยเช่นกัน ทำให้การให้บริการประชาชนจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ เท่ากับว่าเวลานี้ทุกคนต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงที
เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ต้องพลิกวิธีการทำงานใหม่ ในส่วนของการบริการเกษตรกรนั้น หนึ่งในมาตรการที่ออกมา คือ สนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่าน Farmbook ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่า Farmbook คืออะไร?

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่มาตรการใหม่ หรือเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เพราะ “Farmbook” คือ สมุดทะเบียนเกษตรกรนั่นเอง เพียงแต่มาในรูปของแอพพลิเคชั่น ซึ่งใครที่เป็นเกษตรกรต้องเข้าไปดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งขณะนี้รองรับทำระบบโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ และ iOS ที่สำคัญคือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากเดิมเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว ที่เกษตรกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่จะบอกข้อมูลรหัสทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน ชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัสประจำบ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และรูปภาพเกษตรกร รวมถึงการถือครองที่ดินที่ไหน มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ เนื้อที่เท่าไร และการถือครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ใน “แอพพลิเคชั่น Farmbook” นั่นเอง

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรของตัวเอง ได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรตำบล อำเภอ หรือจังหวัดที่ตัวเองทำการเกษตรอยู่
เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะต้องใส่รหัสทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ รวมถึงรหัสผ่าน ภายในก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมา หากต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลก็สามารถทำได้

ทั้งนี้หากเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภท คือ
1.การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน
2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้ แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอพพลิเคชัน สามารถลบ แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น
3.การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย


ADVERTISEMENT
นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่ารู้ คือ หากมาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้
• ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
• ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
• เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน